მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

გერმანიაში სწავლის გაგრძელების დამადასტურებელი სერთიფიკატები სტუ-ს ლოგისტიკის გერმანულენოვანი სტუდენტებისათვის

28-05-2018 25 მაისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე გერმანიის ვილდაუს გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის (TH Wildau) პროფ. ფრანკ გილერტმა და ლოგისტიკის გერმანულენოვანი პროგრამის ქართველმა ხელმძღვანელმა პროფ. გიორგი დობორჯგინიძემ ქართველ სტუდენტებს გერმანიაში სწავლის გაგრძელების დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადასცეს

 

სიახლეებში დაბრუნება