მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

გერმანელი პროფესორებისა და სტუდენტების ვიზიტი ლოგისტიკის დეპარტამენტში