მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკა 2016"