მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დასრულდა აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგი

03-03-2023

    სტუ-ს აკადემიური პერსონალისა და მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ცენტრის თაოსნობით "სატრანსპორტო სისტემებისა და მექნიკის ინჟინერიის" ფაკულტეტზე  ჩატარდა ტრენინგი ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, კომპიუტერული უნარების განვითარების მიმართულებით. ტრენინგები განახორციელა იმს ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ თ.ლომინაძის მიერ შერჩეულმა აკადემიურმა პერსონალმა.

r

 

სიახლეებში დაბრუნება