მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

22 და 23 ივლისს საავტომობილო და სარკინიგზო ტრანსპორტის სპეციალობების სტუდენტებისათვის გაიმართა საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა