მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დამხმარე პერსონალის გასაუბრების გრაფიკი