მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

უნივერსიტეტის სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ