მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ივნ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (შემდგომში უნივერსიტეტი) აცხადებს ღია კონკურსს 2021-2022 სასწავლო წლიდან 4 წლის ვადით აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი და ასისტენტი) დასაკავებლად შემდეგ ფაკულტეტებზე:სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
(კოსტავას ქ. N68, I კორპუსი, V სართული, ოთახი N550, ტ.: 236 42 00);


I. განცხადებების მიღების და კონკურსის ჩატარების ვადები

II. საკონკურსო პირობები

III. მონაწილეთა შეზღუდვა

IV. კონკურსის ჩატარების წესი

 

სიახლეებში დაბრუნება