მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის ბიბლიოთკაში ელექტრული რეგისტრაციის შესახებ