მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ფაკულტეტის საბჭოს წევრების საყურადღებოდ: