01 თებ

ფაკულტეტის საბჭოს წევრების საყურადღებოდ:

2021 წლის 5 თებერვალს 11-00 საათზე Zoom-ის საშუალებით გაიმართება  სატრანსპორტო და  მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა, სადაც დეკანობის კანდიდატი წარადგენს სამოქმედო გეგმას.
02 დეკ

ინფორმაცია შუასემესტრული გამოცდების განრიგის შესახებ

2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრის შუასემესტრული გამოცდები ჩატარდება მე-11 სასწავლო კვირაში - 2020 წლის 7-დან 12 დეკემბრის ჩათვლით, პირველი 8 სასწავლო კვირით გათვალისწინებული თემატიკის ფარგლებში, შესაბამისი ცხრილების მიხედვით
ყველა სიახლე

წარმატებით დასრულდა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ჩატარებული ტრენინგი

28-10-2020        

წარმატებით დასრულდა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ჩატარებული ტრენინგი  ,,პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროგრამა", რომელშიც  ჩართულები იყვნენ სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები.   ტრენინგი მოიცავდა ხუთ მოდულს:

I მოდული - სტუდენტთა ინდივიდუალური თავისებურებანი პროფესიულ განათლებაში;
II მოდული - პოზიტიური სასწავლო გარემო პროფესიულ განათლებაში;
III მოდული - სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლების ეფექტური სტრატეგიები;
IV მოდული - კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება პროფესიულ განათლებაში;
V მოდული - პროფესიული სასწავლებლის პედაგოგთა პროფესიული განვითარება.


ტრენინგი მიმდინარეობდა Teams-ის პლატფორმის გამოყენებით. 

სიახლეებში დაბრუნება