მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

30 ივლისს გაიმართა ალექსი ნიკოლაიშვილის დისერტაციის დაცვა

31-07-2020

     2020 წლის 30 ივლისს ჩატარდა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს „ტრანსპორტი“ პირველი სხდომა საბჭოს 17 წევრიდან ესწრებოდა 16 წევრი, სადაც სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის N510 „სარკინიგზო ტრანსპორტი“-ს დეპარტამენტის დოქტორანტმა ალექსი ნიკოლაიშვილმა წარმატებით დაიცვა სადისერტაციო ნაშრომი თემაზე „საქართველოს რკინიგზაზე სატვირთო გადაზიდვების ეფექტურობის ამაღლება ლოკომოტივის მწარმოებლურობის გაზრდით“, რომელსაც მიენიჭა ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი ტრანსპორტში 0407.

P.S. N510 „სარკინიგზო ტრანსპორტი“-ს დეპარტამენტი ულოცავს საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს და თავად დეპარტამენტის დოქტორანტს ალექსი ნიკოლაიშვილს მიღწეულ წარმატებას და უსურვებს შემდგომ მეცნიერულ წინსვლას  

სიახლეებში დაბრუნება