მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

5 აგვიოსტოს 1 სთ-ზე გაიმართება ფაკულტეტის საბჭოს გაერთიანებული სხდომა