მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ყურადღება!

01-05-2020 უალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია -  I ეტაპი

გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.

შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.

I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge
შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია -  I ეტაპი
https://youtu.be/Q35FKfFIsBQ

 

სიახლეებში დაბრუნება