მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2020 წლის შეჭრილი კონკურსის შედეგები

21-02-2020

    2020 წლის 20 თებერვალს ჩატარდა სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დარგობრივი

საკონკურსო კომისიის სხდომა სხვადასხვა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად. 
   კონკურსში გამარჯვებულად გამოცხადდნენ შემდეგი კონკურსანტები

 N  კონკურსანტის
სახელი და გვარი
        დეპარტამენტი  საგანთა ჯგუფები  საკონკურსო
თანამდებობა
დატვირთვა,
სთ  
 1  მურთაზ პაპასკირი       სარკინიგზო ტრანსპორტი       100  ასოცირებული
პროფესორი
     400
 2  ალექსანდრე დუნდუა      სარკინიგზო ტრანსპორტი       99  პროფესორი      200
 3  ნინა მუხიგულაშვილი      სარკინიგზო ტრანსპორტი      102  პროფესორი      200
 3  ნუნუ მუმლაძე      ტექნიკური მექანიკა
     და საინჟინრო გრაფიკა
      80  პროფესორი      400


 

სიახლეებში დაბრუნება