მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ღია კონკურსი

12-01-2020 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესი
აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი
კონკურსანტის განცხადების ფორმა
კონკურსანტის ანკეტის ფორმა
65 წლისა და მეტი ასაკის მქონე პირის კონკურსში მონაწილეობის შესახებ
აფილირების ხელშეკრულების ფორმა
შრომითი ხელშეკრულების ფორმა
საგანთა ჯგუფები
1. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
2. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
3. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
4. ინფორმატიკისა და მართვის მართვის სისტემების ფაკულტეტი


კონკურსანტთა საყურადღებოდ!
ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის
ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.

 

სიახლეებში დაბრუნება