მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

არჩევნები სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ვაკანტურ თანამდებობაზე

06-12-2019 6 დეკემბერს შედგა სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის გაერთინებული საბჭოს სხდომა. სხდომაზე მოხსენებით გამოვიდა ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი ოთარ გელაშვილი, მან წარმოგვიდგინა ხარისხის სამსახურის უფროსობაზე წარმოდეგნილი კანდიდადები: მანანა მოისწრაფიშვილი და ნათია ბუთხუზი. კანდიდატებმა წარმოადგინეს სამოქმედო გეგმა.


 

სიახლეებში დაბრუნება