მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ხარისხის სამსახურის არჩევნების შედეგები

10-12-2019 არჩევნები შედეგები სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე არჩევნები ჩატარდა 2019 წლის 10 დეკემბერს.

არჩებნებში მონაწილეობას იღებდა ერთი კანდიდატი:
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ლოგისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი ნათია ბუთხუზი, რომელიც
ხმების უმრავლესობით ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელად იქნა არჩეული.

 

სიახლეებში დაბრუნება