მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო გამოცდების შედეგები

18-09-2019

სტუ-ს 2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო მისაღები გამოცდების საბოლოო შედეგები კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტების მიხედვით

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტისამაგისტრო პროგრამა:ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
სამაგისტრო პროგრამა: ლოჯისტიკა
სამაგისტრო პროგრამა: საგზაო ინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა: ტრანსპორტი
სამაგისტრო პროგრამა: მექანიკის ინჟინერია და სამრეწველო ტექნოლოგიები

 

სიახლეებში დაბრუნება