მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ფაკულტეტზე მომზადდა ახლი პროფესიული მოდულური პროგრამები

24-07-2019

ფაკულტეტზე მომზადდა ახალი პროფესიული მოდულური პროგრამები:

 პროგრამის სახელწოდება: გრაფიკული დიზაინის შესრულება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ციფრულ                                                                          ხელოვნებაში

პროგრამის სახელწოდება: საბაჟო საქმე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საბაჟო საქმეში

პროგრამის სახელწოდება: ხის მხატვრული დამუშავება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ხის მხატვრულ დამუშავებაში

პროგრამის სახელწოდება: სარკინიგზო გადაზიდვები
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია რკინიგზის ოპერირებაში

 

სიახლეებში დაბრუნება