მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ფაკულტეტზე დასრულდა მაგისტრანტების და დოქტორანტების დაცვები

22-07-2019 ფაკულტეტზე დასრულდა სამაგისტროდა სადოქტორო  ნაშრომების დაცვა. სამაგისტრო ნაშრომი დაიცვა 37 მაგისტრანტმა და 11 დოქტორანტმა. ნაშრომები წარმოდგენილი იყო სათანადო დონეზე.

 

სიახლეებში დაბრუნება