01 მაი

ყურადღება!

ტესტირების ინსტრუქცია პროფესორ-მასწავლებლებისათვის!
10 აპრ

სტუ-ის ცენტრალური ბიბლიოთეკა სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს დისტანციურ მომსახურებას სთავაზობს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა პროფესორებს და სტუდენტებს დისტანციურ მომსახურებას სთავაზობს
ყველა სიახლე

ფაკულტეტზე დასრულდა მაგისტრანტების და დოქტორანტების დაცვები

22-07-2019 ფაკულტეტზე დასრულდა სამაგისტროდა სადოქტორო  ნაშრომების დაცვა. სამაგისტრო ნაშრომი დაიცვა 37 მაგისტრანტმა და 11 დოქტორანტმა. ნაშრომები წარმოდგენილი იყო სათანადო დონეზე.

 

სიახლეებში დაბრუნება