მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიხსნა