მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სადოქტორო პროგრამამ „ტრანსპორტის და მრეწველობის მენეჯმენტი“ აკრედიტაცია გაიარა

14-03-2019

რანსპორტის და მრეწველობის მენეჯმენტის დეპარტამენტი (508)

     დეპარტამენტის ბაზაზე ფუნქციონირებადმა საბაკალავრო პროგრამამ „ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა“ და სადოქტორო პროგრამამ „ტრანსპორტის და მრეწველობის მენეჯმენტი“ მორიგი აკრედიტაცია გაიარა მ/წ-ის იანვარში. ამჟამად დეპარტამენტში მოქმედებს სამივე საფეხურის - საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო აკრედიტებული პროგრამები.


 

სიახლეებში დაბრუნება