მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ანდრეას დუდლიკი ლექცები მე-2 და მე-3 კურსის სტუნენტებთან

28-01-2019 ლოგისტიკის პროგრამის მე-2 და მე-3 კურსთან წარმატებით ჩატარდა ბლოკ ლექციები საგნებში სასაწყობო სისტემების დაგეგმარება 1 და სასაწყობო სისტემების დაგეგმარება 2, ლექციებს უძღვებოდა გერმანე

ლი ლექტორი ანდრეას დუდლიკი.

 

სიახლეებში დაბრუნება