მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენთა საყურადღებოდ! დღეს თვითმართველობის არჩევნებია

05-12-2018     5 დეკემებერს (ოთხშაბათს) სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება.
არჩევნების ხმის მიცემის პროცესში მონაწილეობას იღებს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ყველა საფეხურის სტუდენტი;
ბაკალავრი: I, II, III, IV
მაგისტრატურა: I, II
დოქტორანტურა: I, II, III 
არჩევნები ჩატარდება 562 ოთახში(სტუდენტური თვითმმართველობა) .
საარჩევნო უბნები გაიხსნება - 8:00 საათზე და დაიხურება 20:00 საათზე.
სტუდენტები რომლებიც იღებენ მონაწილეობას ხმის მიცემის პროცესში, თან უნდა იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან პასპორტი. 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას იღებს 60 დელეგატი

 

სიახლეებში დაბრუნება