მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში დამატებით მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ

18-10-2018 ქვემოთ ჩამოთვლილი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან მობილობის მსურველთა საბუთები მიიღება 17 ოქტომბრიდან 24 ოქტომბრის ჩათვლით, ყოველ დღე, კვირის გარდა, 10:00 სთ-დან 16:00 სთ-მდე:

1. შპს - ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის უმაღლესი სასწავლებელი
2. შპს - ევრორეგიონალური სასწავლო უნივერსიტეტი
3. შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
4. სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
5. შპს - საქართველოს ბიზნეს აკადემია - SBA
6. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
7. შპს - ევროპის უნივერსიტეტი

რეგისტრაციისათვის საჭირო დოკუმენტაცია:
1. პირადობის მოწმობის ასლი   -   2 ეგზემპლარად;
2. პირადი საქმეში არსებული ყველა დოკუმენტი  -   2 ეგზემპლარად (ნიშნების  ფურცელი, სტუდენტის სახელზე გამოცემული ყველა ბრძანება, ბაკალავრებმა ატესტატი, მაგისტრებმა - ბაკალავრის დიპლომი,)      
3. ვაჟებისათვის სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი.

 

სიახლეებში დაბრუნება