მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მე-4 სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენცია ”სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”

14-09-2018 საქართველოს ტექნიკურ ი უნივერსიტეტი, სილეზიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი და კასპის მუნიციპალიტეტის მერია

2018 წლის 8 – 11 ოქტომბერს ატარებენ მე-4 სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენციას
”სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”


კონფერენციის სამუშაო თემები:
• ტრანსპორტის მდგომარეობა, პრობლემები და განვითარების ტენდენციები;
• ერგონომიკა და ეკოლოგიის საკითხები ტრანსპორტზე;
• სატრანსპორტო ლოგისტიკა, ტრანსპორტის მენეჯმენტი და ეკონომიკა;
• სატრანსპორტო გადაზიდვები;
• კვების პროდუქტების ცივად შენახვა და ტრანსპორტირება;
• სატრანსპორტო საშუალებების წარმოება, ტექნოლოგიები;
• სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა;
• საინფორმაციო სისტემები და ტექნოლოგიები ტრანსპორტზე;
• სატრანსპორტო საშუალებების დიაგნოსტიკა, ტექნიკური მდგომარეობა და სერვისი;
• მასალათმცოდნეობა, ანტიფრიქციული, საკონსტრუქციო და საექსპლუატაციო მასალები;
• ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემები;
• სატრანსპორტო კანონმდებლობა და საბაჟო საქმე;
• საგანმანათლებლო პოლიტიკა ტრანსპორტზე.

 

სიახლეებში დაბრუნება