მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები - 2018

05-09-2018 2018 წლის 23 ივნისის გაზეთ „რეზონანსში“ ფაკულტეტის აკადემიური თანმდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე დარგობრივი საკონკურსო კომისიების მიერ ჩატარებული კენჭისყრის შედეგები საგანთა ჯგუფების მიხედვით
1    სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის   ფაკულტეტი     9 პროფესორი    1 (200)  სოლომონ პავლიაშვილი  
 9  პროფესორი  1 (400) ჯამლეტ ჯანჯღავა
 9  ასოცირებული 
პროფესორი
 1 (400)    ია გოდერძიშვილი
10   პროფესორი  1 (400) გრიგოლ ჭელიძე


 

სიახლეებში დაბრუნება