მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სექ სტუდენტთა საყურადღებოდ - 2018-2019 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი სტუ-ს აკადემიური უმაღლესი განათლების ყველა საფეხურის სტუდენტებისათვის 2018 წლის 8 ოქტომბერს დაიწყება