მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2018 (31.07.18)

31-07-2018 ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2018 (31.07.18)

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი
________________________________________
დებულება
________________________________________
კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის
ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.


• განცხადება
• ანკეტა
• საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები და ვაკანსიები
• 65 წლისა და მეტი ასაკის მქონე პირის კონკურსში მონაწილეობის შესახებ
• აკადემიურ პერსონალთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმა
• აკადემიურ პერსონალთან დასადები აფილირების ხელშეკრულების ფორმა

 

სიახლეებში დაბრუნება