მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2018

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2018

23-06-2018

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2018

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი
________________________________________
დებულება
________________________________________

კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის

ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.


განცხადება
ანკეტა
საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები და ვაკანსიები
65 წლისა და მეტი ასაკის მქონე პირის კონკურსში მონაწილეობის შესახებ
აკადემიურ პერსონალთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმა
აკადემიურ პერსონალთან დასადები აფილირების ხელშეკრულების ფორმა

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11