მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები

14-01-2016
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 
-ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის 4 წლიანი უფლებამოსილების ვადა იწურება 2016 წლის 07 თებერვალს.
-აკადემიური საბჭოს დადგენილება არჩევნების დანიშვნის შესახებ უნდა გამოიცეს კანდიდატების რეგისტრაციის დაწყებამდე არანაკლებ 7 დღით ადრე.
-რეგისტრაცია მიმდინარეობს 7 დღის განმავლობაში;
-არჩევნები ტარდება რეგისტრაციის დამთავრებიდან მე-7 დღეს.

აკადემიური საბჭო 24.12.2015
რეგისტრაცია დაიწყოს 31.12.2015 
დასრულდეს 11.01.2016
 არჩევნები ჩატარდეს 18.01.2016

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11