მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ღია კონკურსი

19-07-2013

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

დებულება 

კონკურსანტთა საყურადღებოდ!
ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.

განცხადება

ანკეტა

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები და ვაკანსიები

65  წლისა  და მეტი ასაკის მქონე პირის კონკურსში  მონაწილეობის  შესახებ

65 წლის და მეტი ასაკის  მქონე  პირთა განცხადების განხილვის შესახებ

აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

 

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11