მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

შიდა საუნივერსიტეტო კონკურსი

შიდა საუნივერსიტეტო კონკურსი

31-05-2013
გამოყენებითი ხასიათის პროექტების შიდა საუნივერსიტეტო კონკურსი
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს  გამოყენებითი ხასიათის პროექტების შიდა საუნივერსიტეტო კონკურსს
 
  1. საკონკურსო განაცხადების (პროექტების) მიღების და კონკურსის ჩატარების ვადები
  2. ინფორმაცია კონკურსანტებისათვის
  3. პროექტის გაფორმების წესი
  4. წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების შეფასების კრიტერიუმები
  5. საკონკურსოდ წარდგენილი საპროექტო წინადადების შეფასების წესი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11