მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონკურსი

17-05-2013
ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს შორის:
 
საკონკურსო დავალება წყალსაცავის სარკული ზედაპირიდან წყლის აორთქლების შემცირების საშუალებანი, ეკოლოგიური მოთხოვნილებების გათვალისწინებით.
 
კონკურსში გამარჯვებულთათვის დაწესებულია თანხა 500 ლარის ოდენობით.
საკონკურსო ნამუშევრების წარმოდგენის საბოლოო ვადაა 18 ივნისი (15 საათამდე).
 
ნამუშევარი წარმოდგენილი უნდა იყოს  ორი კონვერტით:  ერთში უნდა განათავსოთ დევიზი და ინფორმაცია ავტორების შესახებ,  მეორეში — დევიზი და საკონკურსო ნამუშევრები.
პროექტს თან უნდა ერთოდეს ელექტრონული ვერსია.
 
 
საკონკურსო მასალის (საპროექტო დავალება) აღება, კონსულტაციების მიღება შესაძლებელია სტუ-ის III სასწავლო კორპუსის 202 ოთახში. პროფესორ ნაომ ბოჭორიშვილთან, ტელ. 6331; 238 16 17; (599) 218215. 
 
ნამუშევრები უნდა ჩააბაროთ ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობ სამსახურში. მის. VI კორ. V ს.   510.ა. ოთახში. ტელ. 2364128. 6515.
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11