მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონკურსი 2010 შედეგები

27-11-2011
შესრულებული  პროექტების მოკლე ანოტაცია 
 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი. 
გამოყენებითი კომერციული პროექტები
გამოყენებითი პროექტები
 სამეცნიერო-თეორიული პროექტები
ინდივიდუალური პროექტები
14.  ლეონარდ მძინარიშვილი - „უწყვეტი ჰომოლოგიები და ფიბრაციები“ (№27);
ქიმიური ტექნოლოგიისა და  მეტალურგიის ფაკულტეტი 
გამოყენებითი პროექტები
სამეცნიერო-თეორიული პროექტები
  
სამშენებლო ფაკულტეტი 
გამოყენებითი პროექტები
სამეცნიერო-თეორიული პროექტები
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 
გამოყენებითი პროექტები
სამეცნიერო-თეორიული პროექტები
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
გამოყენებითი კომერციული პროექტები
გამოყენებითი  პროექტი
39.  გიორგი აბრამიშვილი - „მანქანების ხანგამძლეობის გაზრდა გაზრდა ალმასის ნანოკრისტალების შემცველი ზედაპირული სტრუქტურების ტრიბოსინთეზის უნარიანი ზეთების გამოყენებით“ (№43);
სამთო - გეოლოგიური ფაკულტეტი 
გამოყენებითი  პროექტი
სამეცნიერო-თეორიული  პროექტები
არქიტექტურის, ურბანიზაციის და დიზაინის ფაკულტეტი 
სამეცნირო- თეორიული  პროექტები
ინდივიდუალური  პროექტი
ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი 
სამეცნიერო-თეორიული  პროექტი
სტრუქტურულ კვლევათა რესპუბლიკური ცენტრი
ბირთვული ინჟინერიის ცენტრი 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11