მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

გამოცხადდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი საგრანტო კონკურსი

გამოცხადდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი საგრანტო კონკურსი

07-08-2019

ფონდისა და იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამა მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის

კონკურსის აბრევიატურა   JFZ

კონკურსის მიზანი

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევითი-საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია შესაძლებლობა მისცეს ქართველ სტუდენტებს შეასრულონ მათ სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომთან დაკავშირებული კვლევები, როგორც ფუნდამენტური, ასევე გამოყენებითი მიმართულებით, მსოფლიოში ცნობილ იულიხის კვლევითი ცენტრის ბაზაზე. ამასთან, პროგრამამ ხელი უნდა შეუწყოს გერმანულ მხარეს, მიიზიდოს საქართველოს უნივერსიტეტებიდან საუკეთესო სტუდენტები და ჩართოს ისინი სამაგისტრო/სადოქტორო პროგრამების ფარგლებში მიმდინარე სამეცნიერო საქმიანობაში.

საპროექტო განაცხადი ტიპი:     ინდივიდუალური

კონკურსის ძირითადი პირობები

კონკურსში მონაწილეობა და გრანტის მიღება შეუძლია საგრანტო კონკურსის გამოცხადების დღისათვის 30 წლამდე ასაკისმაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტიდან ან საქართველოს სხვა უნივერსიტეტიდან (ცენტრთან ურთიერთშეთანხმებით);

იულიხის ცენტრისა და ფონდის მიერ დაფინანსდება არაუმეტეს 3 მაგისტრანტისა და არაუმეტეს 3 დოქტორანტისა, რომლებსაც საშუალება ექნებათ ცენტრში სტაჟირების ფარგლებში განახორციელონ სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომების მომზადებასთან დაკავშირებული კვლევები და ასევე, ითანამშრომლონ იულიხისა და გერმანიის სხვა სამეცნიერო ცენტრების თუ უნივერსიტეტების მეცნიერებთან შემდეგ სამეცნიერო სფეროებში:

1) მათემატიკური მეცნიერებები;

2) საინფორმაციო ტექნოლოგიები;

3) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;

4) საინჟინრო მეცნიერებები;

5) სიცოცხლის შემსწავლელი და სამედიცინო მეცნიერებები.

მაგისტრანტებისათვის:

დაფინანსებული სამეცნიერო სტაჟირების ხანგრძლივობა შესაბამისობაში უნდა იყოს საქართველოს უნივერსიტეტებში მათი მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმთან;

კვლევითი სტაჟირებისათვის ყოველთვიური ანაზღაურება (სტიპენდია) შეადგენს 900 ევროს ექვივალენტს ლარში.

დოქტორანტებისათვის:

დაფინანსებული სამეცნიერო სტაჟირების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 3 წლამდე ვადით;

კვლევითი სტაჟირებისათვის ყოველთვიური ანაზღაურება (სტიპენდია) შეადგენს 1400 ევროს ექვივალენტს ლარში;

 

დაფინანსების 50%- ფარავს ფონდი, 50%- იულიხის კვლევითი ცენტრი.

 

კონკურსში პროექტის რეგისტრაცია ხორციელდება ორ ეტაპად:

) ელექტრონული რეგისტრაცია – 2019 წლის 2 სექტემბრიდან - 15 ოქტომბრის 16:00 საათამდე, ელექტრონულ ფოსტაზეjuelich@rustaveli.org.ge

) ფონდის კანცელარიაში რეგისტრაცია – 2019 წლის 16 ოქტომბრის 16:00 საათამდე,

 

კონკურსის მარეგულირებელი დოკუმენტები:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №226/

შეთანხმება ერთობლივი პროგრამის განხორციელების შესახებ

ფონდის გენერალური დირექტორის 2019 წლის 6 აგვისტოს № 90 ბრძანება

ხშირად დასმული კითხვები

 

პროექტის მომზადებისათვის საჭირო დანართები და მასალები

კონკურსის პირობები - (დანართი 1)

განაცხადის ფორმა - თავფურცელი (ქართ დანართი 2)(ინგ დანართი 2)

კონკურსში მონაწილის ბიოგრაფია (CV) (ნიმუში - დანართი 3, GMUS-ის ფორმატი)

პროექტის ბიუჯეტი მაგისტრანტებისათვის - (დანართი 4)

პროექტის ბიუჯეტი დოქტორანტებისათვის - (დანართი 5)

პროექტით გათვალისწინებული შედეგები (დოქტორანტებისათვის - დანართი 6)

განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ(დანართი 7)

 

საგრანტო კონკურსში თითოეულ მონაწილეს შეუძლია მხოლოდ ერთი პროექტის წარმოდგენა.

 

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კონკურსის კოორდინატორებს:

თორნიკე სხირტლაძე (პროგრამული საკითხები

სალომე ოდიშვილი (ფინანსური საკითხები

 

დეტალები იხ. ბმულზე https://rustaveli.org.ge/geo/siakhleebi/gamotskhadda-fondisa-da-iulikhis-kvleviti-tsentris-ertoblivi-sagranto-konkursi?fbclid=IwAR1zujjjpJpzzUzaIpbM69E1QmgWzZFktCETfkRXUeseYOr_2gknI5a79jM

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11