მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს დეკანის არჩევნებს
0322 77 11 11