სამეცნიერო სექტორი

ღვინის წარმოების ოპტიმიზაცია ბიო-ტექნოლოგიებისა და ზონური ტექნიკის გამოყენებით

28-02-2017

ღვინის წარმოების ოპტიმიზაცია ბიო-ტექნოლოგიებისა და ზონური ტექნიკის გამოყენებით

(განხილულია SUAFRI-EPC პროექტის ფარგლებში შესრულებული თემის ძირითადი საკითხები. ვრცლად მოცემულია suafri-epc.eu/images/SUAFRI-EC_vitoculture_of_Georgia.pdf ვებ გვერდზე)


სიახლეებში დაბრუნება