სამეცნიერო სექტორი

კორეის ფონდის (KF) მხარდამჭერი პროგრამები

10-08-2021


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მიმდინარე წლის 4 აგვისტოს საქართველოში კორეის რესპუბლიკის საელჩოდან შემოვიდა ინფორმაცია კორეის ფონდის (KF) მხარდამჭერი პროგრამების შესახებ 2022 წლისთვის. 

 ფონდი დაარსდა საერთაშორისო საზოგადოებასთან კორეის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მხარდაჭერისა და მეგობრული ურთიერთობების გაღრმავებისთვის კორეის ფონდი (KF)

განახორციელებს სხვადასხვა აქტივობებს/პროგრამებს, მათ შორის საგანმანათლებლო პროგრამებს, ხალხთა შორის და კულტურულ გაცვლებს.

 ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. კორეის ფონდის (KF) განახორციელებს სხვადასხვა აქტივობებს/პროგრამებს, მათ შორის საგანმანათლებლო პროგრამებს, ხალხთა შორის და კულტურულ გაცვლებს.

 ხსენებული პროგრამები განკუთვნილია უმაღლესი საგანამანათლებლო და კვლევითი დაწესებულებებისთვის, კონკრეტული მიმართულებების მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდნეტებისთვის, ასევე ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვისაც, პროფესორებისთვის და მკვლევარებისთვის, აგრეთვე სკოლის მასწავლებლებისთვის და ა.შ (middle and high school teachers, education administrators, textbook publishers, etc.)

 კორეის ფონდი (KF) უზრუნველყოფს ფინანსურ მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულებით. მიბმულ ფაილში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია პროგრამების შესახებ, განაცხადის გაკეთების დედლაინები და პროცედურები.

 2022 KF Support Programs
სიახლეებში დაბრუნება