მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება MES 3 20 0001131992

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება MES 3 20 0001131992

Back to the list

0322 77 11 11