ბრძანება სტუდენტთა N76 ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის ჩატარების შესახებ

ბრძანება სტუდენტთა N76 ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის ჩატარების შესახებ

Back to the list