კომპანია „ჰაიდელბერგცემენტის“ წარმომადგენლებთან შეხვედრა სტუ-ს ქიმიური ტექნიოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე