22 სექ

მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია pdf ფაილი
05 სექ

გარდაიცვალა გეოლოგიის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი შალვა გეგია

სტუ-ს, სამთო-გეოლოგიური ფკულტეტი და გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი  ღრმა მწუხარებით იუწყება
ყველა სიახლე

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

08/10/2020 2020 წლის 7 აგვისტოს გაიმართა სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.                              

სხდომაზე დამტკიცებული იქნა ფაკულტეტის ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურა და შესაბამისად საფაკულტეტო დებულებაში შესატანი ცვლილებები. ამასთან ერთად, წარმოდგენილი და დამტკიცებული იქნა ახალი საშტატო განრიგი თანამდებობრივი რანგირების მიხედვით და 2020 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებში განსახორციელებელი ცვლილებები.

               

სხდომის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდნენ სტუ-ს სტრუქტურული რეორგანიზაციის კომისიის თავმჯდომარე პროფ. ზაზა ბუაჩიძე და ამავე კომისიის წევრი გ. ბოცვაძე.

 

სიახლეებში დაბრუნება