სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ტექნიკური ლექსიკონი
                                                                           ელექტრონული მასალის ჩაბარების წესი
ონლაინ ლექსიკონები


ბიბლიოთეკაში რეგისტრაცია
(მკითხველის ბილეთი)                                    ელ.წიგნებით სარგებლობა

 


ელექტრ
ნული კატალოგი     
[ხელმისაწვდომია ნებისმიერ ქსელში] 
დახმარება: უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია UDC


ბანერები