საელმავლო წევის გაანგარიშება. მეთოდიკური მითითებები საკურსო და სადიპლომო პროექტების შესასრულებლად (ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი)