02 მაი

ახალი წიგნები

2023 წლის აპრილში საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკამ მიიღო ახალი ლიტერატურა
01 მაი

ტრენინგი

2023 წლის 10 მაისს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში ჩატარდება ტრენინგი თემაზე "ელექტრონული ბიბლიოთეკა"
ყველა სიახლე

ტრენინგი

20-03-2023 2023 წლის 23 მარტს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში ჩატარდება ტრენინგი თემაზე "ელექტრონული ბიბლიოთეკა". ტრენინგი განკუთვნილია სტუ-ს სტუდენტებისათვის, აკდემიური პერსონალისათვის, თანამშრომლებისთვის.
გთხოვთ მობრძანდეთ. 

 

სიახლეებში დაბრუნება