07 მარტ

ტრენინგი

2023 წლის 9 მარტს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში ჩატარდება ტრენინგი თემაზე "ელექტრონული ბიბლიოთეკა"
01 მარტ

ახალი წიგნები

2023 წლის თებერვალში მიღებული ლიტერატურა
ყველა სიახლე

ტრენინგი

07-03-2023 2023 წლის 9 მარტს, 16:00 სთ. საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში ჩატარდება ტრენინგი თემაზე "ელექტრონული ბიბლიოთეკა". ტრენინგი განკუთვნილია სტუ-ს სტუდენტებისათვის, აკდემიური პერსონალისათვის, თანამშრომლებისთვის.
გთხოვთ მობრძანდეთ. 

 

სიახლეებში დაბრუნება