07 მარტ

ტრენინგი

2023 წლის 9 მარტს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში ჩატარდება ტრენინგი თემაზე "ელექტრონული ბიბლიოთეკა"
01 მარტ

ახალი წიგნები

2023 წლის თებერვალში მიღებული ლიტერატურა
ყველა სიახლე

ახალი წიგნები

09-01-2023 დეკემბერში საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკამ მიიღო ლიტერატურა,

მათ შორის
                        

 

სიახლეებში დაბრუნება