10 სექ

წიგნი საჩუქრად

პროფესორმა მარინე ჯეირანიშვილმა სტუ-ს ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადასცა წიგნის "ტექნიკური თერმოდინამიკა" 10 ეგზ...
10 სექ

წიგნი საჩუქრად

აგვისტოში მიღებული წიგნები
ყველა სიახლე

ახალი წიგნები

09-08-2021 2021 წელს ივლისში მიღებული ლიტერატურის ნუსხა

მათ შორის

                         

                                                 
         

 

სიახლეებში დაბრუნება